Kontakt      
 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel./fax 012/ 631 57 30, 631 57 31, 631 57 32
e-mail: biuro@fwie.eco.pl
http://www.fwie.eco.pl

Koordynator projektu

Małgorzata Małochleb
e-mail: gosia@fwie.eco.pl

     
 
Projekt prowadzi Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych www.fwie.eco.pl
projekt finansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
© code & design 2004 by jacek gemzik